دماوند12

فرهنگی آموزشی

دماوند12

فرهنگی آموزشی

آموزش برای بچه های فارسی زبان تمام دنیا

طبقه بندی موضوعی

با سلام

در این پست عکس تعدادی از بچه هایی  که در زمینه های درسی ، انضباطی ، اخلاقی و یا سایر زمینه ها  الگو بوده اند را قرار می دهم .اگر دانش آموز خوبی  عکسش را در اینجا قرار نداده ام عذر خواهی می کنم.

با تشکر - بصیرانی

  

 

 

 دانش آموزان برتر عدل 1

 

 

 

 

 

 دانش آموزان برتر پنجم عدل 2