دماوند12

فرهنگی آموزشی

دماوند12

فرهنگی آموزشی

آموزش برای بچه های فارسی زبان تمام دنیا

طبقه بندی موضوعی

تکلیف شب و نقش آن در آموزش ابتدایی

آثار مثبت تکلیف شب
۱- انجام تکلیف شب نقش موثری در تثبیت یادگیری دانش آموز دارد

 آگاه شدن والدین از آنچه در کلاس می گذرد 
پر کردن اوقات فراغت دانش آموز به شکل سالم

  تعلیم آموخته ها در موقعیت های تازه و یافتن بینش های تازه و اضافی و توان به کارگیری یافته ها در موقعیت های دیگر
رشد فردی از قبیل پرورش احساس مسئولیت قدرت برنامه ریزی و مدیریت توان زمان بندی اعتماد به نفس و پشتکار 
تقویت و غنی سازی برنامه درسی به عنوان مکمل برای آنچه امکان پرداختن و تجربه مستقیم آن در کلاس میسر نیست  
تکلیف شب به بچه ها یاد می دهد که از رهنمودها پیروی کنند. مهارت های پژوهشی را به کار ببرند و تمرکز حواس داشته باشند .تکلیف شب سبب ایجاد مهارت هایی می شود که برای چیرگی بر دشواری های زندگی ضرورت دارد
آثار منفی تکلیف شب 
عامل اجبار که فکر و نگرش شاگرد را نسبت به مدرسه و یادگیری تغییر می دهد

 ایجاد تصور ناسالم از قبیل یک جا نشستن و یک کار را انجام داد  
بیزاری از مدرسه از دست دادن علاقه نسبت به درس خستگی روحی ناشی از تکرار 
محروم شدن از اوقات فراغت و فعالیتهای اجتماعی مورد علاقه 
برخورد بین والدین و فرزندان فشار والدین برای انجام دادن تکالیف و بروز تضاد بین روش تدریس معلمان و والدین 
افزایش رفتارهای غیراخلاقی از قبیل : تقلب پاک کردن امضای معلم توسل به دروغ واگذار کردن انجام تکالیف به سایر اعضای خانواده و...

آنچه کودکان باید یاد بگیرند
در کتاب مشق بدون اشک تالیف دکتر « بی هانسر » 1 و ترجمه مجید رئیس دانا به راهکارهایی جهت رفع مشکل والدین با فرزندان در خصوص تکلیف شب اشاره شده است . مولف در این کتاب خطاب به والدین اظهار می دارد 
فرزندان باید بیاموزند که انجام تکلیف درسی یک میدان نبرد نیست . نباید پیرامون تکلیف درسی کشمکش قدرتی وجود داشته باشد. آنان باید بیاموزند که شما مشاجره در مورد تکلیف درسی را تحمل نخواهید کرد 
فرزندان شما باید یاد بگیرند که تکالیف درسی شان را مسئولانه انجام دهند. آنها باید بفهمند که کمک هایی که از شما انتظار دارند. محدود است و باید تکالیف خود را به صورت کارآمد پربار و به موقع انجام دهند و به چنان اتکا به نفسی دست یابند که بدون کمک دیگران از عهده هرگونه تکلیف درسی واگذار شده برآیند 
بچه ها باید یاد بگیرند که زمان موجودشان را برای پروژه های بلند مدت و وظایف بزرگتر و پیچیده خود تقسیم بندی کنند
فرزندانتان باید یاد بگیرند که صرف نظر از آنکه والدین در منزل باشند یا خیر مسئول تمام کردن تکالیف درسی شان هستند. آنها باید بیاموزند که غیرمسئولانه عمل کردن را در مورد تکلیف درسی نخواهید پذیرفت 
خصوصیات تکلیف مناسب از نظر تحقیقات تربیتی 
مقدار تکلیف باید متعادل باشد به طوری که ذوق و شوق دانش آموز را برای تحصیل از بین نبرد 
طول زمان انجام تکلیف متناسب با ویژگی های دانش آموزان باشد. طول زمان مناسب برای انجام تکالیف دانش آموزان ابتدایی بیشتر از یک الی دو ساعت نباشد
تکلیف شب باید چند بعدی باشد به طوری که مهارت های کلاسی نوشتاری کاوشگری اجتماعی عاطفی و... را پرورش دهد 
در تعیین موضوع تکلیف به علائق و استعدادهای دانش آموزان و تفاوت های فردی توجه شود. مثلا برای دانش آموزان قوی تکالیف پروژه ای و برای دانش آموزان ضعیف تکالیف امتدادی و تمرینی تعیین گردد 
تکلیف باید تا آنجا که امکان دارد بامحیط زندگی یادگیرندگان مرتبط باشد تا آنان بتوانند از تجربه های یادگیری در موقعیت های گوناگون و درس های متفاوت استفاده کنند . « جان دیویی » 2 می گوید : « آموزش و پرورش البته امر مهمی است ولی مهم تر از آن زندگی کردن است » . بنا بر این هدف آموزش و پرورش درمرحله اول باید بهبود وضع زندگی باشد و مشق شب هم باید با زندگی کودک متناسب باشد 
تکلیف باید با رشد جسمی عاطفی و شناختی دانش آموز مرتبط باشد
منابع
شعاری نژاد علی اکبر. روانشناسی رشد
بی هانسر. مشق بدون اشک . ترجمه مجید رئیس دانا
کلاوان الن . رام کردن غول تکلیف درسی
سونا لیندا. طرح تکلیف مدرسه . راهنمایی به پدران و مادران جهت کمک به برتری کودکان
فرنودیان فرج الله . بررسی چگونگی انطباق تکالیف شب با نیازهای یادگیری 

بر گرفته از وبلاگ دبستان نوبهار فولاد شهر